schriftzug-mexcare

Prodaja polovnih mašina
Prodaja automatizacije & robotike
Kupovina mašina i insutrijskih postrojenja
Upravnik likvidacije
Spajanja i akvizicije
Skladištenje alatnih mašina
Prezentacija & Demonstracija
Mašine na akciji
Inostrana predstavništva
Međunarodna prodajna mreža
Održavanje
Remont
Obnavljanje
Automatizacija / Roboti
Rezervni delovi
Aplikacije
Popravka ploča
CNC obuka
Preseljenje mašina
Nadoknada štete
Servisna mreža
Izveštaj o šteti
Izveštaj o tržišnoj vrednosti
Desktop analiza vrednosti
Analiza novih mašina
Analiza vrednosti procesa
Ispitivanje kvaliteta
Krediti
Analiza rizika
Transfer tehnologije
Restrukturiranje
Podugovaranja
Interims menadžment
Kreiranje zaliha
Obezbeđivanja lokacija
Analiza lokacija
Internacionalna trgovina sa plastikom

Mašine:

Mašine za foliju
Mašine za brizganje
Ekstruderi
Mix-/reciklažna postrojenja
Postrojenja za premazivanje
Plastika:

Folija (Bopp, PES)
Granulati:
polietileni (PE), polipropileni (PP)
teraphtalati (PET)

sve vrste plastičnih proizvoda
Međunarodna trgovina sa novom i polovnom opremom.

- Mašinska oprema i stezna tehnologija
- Elektronski / mehanički rezervni delovi
- Pumpe, motori i ekrani
- Ručna i NC kontrola uređaja
- Materijali
Centar za internacionalnu tehnologiju i logistika

Prezentacija alata za mašinsku obradu metala i plastike
Menadžment tehnologije i kvaliteta
Osiguranje u centralnoj Evropi
Servisni centar u Kasselu
Kran kapaciteta do 20.000 kg
Skladištenje rezervnih delova i logistički centar
Centar za obuku
Održavanje i remont alatnih mašina
MEXCARE Center / Lager - Henschelstraße 8 - D-34311 Naumburg (Kassel)
Heisig Logo
 • novi kupac
 • verifikacija dobavljača
 • nabavka naloga
 • prodajna podrška
 • podugovori i ugovori sa dobavljačima
 • usluge akvizicije
Barefoot Logo
 • aktivnosti u svetu
 • osigurati prava dece
 • obezbediti pristup školovanju
 • podrška izgradnje škola
 • osnovan 2008
 • Osnivač: Shakira
Leasecontrol Logo
 • Leasing-Pools for efficient
  financing of innovative technology regarding the areas health,
  mobility, production and
  information technology.
Postanite poslovni partner
Mi smo stalno zainteresovani za sticanje međunarodnih kontakata iz različitih grana koje odgovaraju našim Kodeksima.