schriftzug-mexcare

Prodaja polovnih mašina
Prodaja automatizacije & robotike
Kupovina mašina i insutrijskih postrojenja
Upravnik likvidacije
Spajanja i akvizicije
Skladištenje alatnih mašina
Prezentacija & Demonstracija
Mašine na akciji
Inostrana predstavništva
Međunarodna prodajna mreža
Održavanje
Remont
Obnavljanje
Automatizacija / Roboti
Rezervni delovi
Aplikacije
Popravka ploča
CNC obuka
Preseljenje mašina
Nadoknada štete
Servisna mreža
Izveštaj o šteti
Izveštaj o tržišnoj vrednosti
Desktop analiza vrednosti
Analiza novih mašina
Analiza vrednosti procesa
Ispitivanje kvaliteta
Krediti
Analiza rizika
Transfer tehnologije
Restrukturiranje
Podugovaranja
Interims menadžment
Kreiranje zaliha
Obezbeđivanja lokacija
Analiza lokacija
Internacionalna trgovina sa plastikom

Mašine:

Mašine za foliju
Mašine za brizganje
Ekstruderi
Mix-/reciklažna postrojenja
Postrojenja za premazivanje
Plastika:

Folija (Bopp, PES)
Granulati:
polietileni (PE), polipropileni (PP)
teraphtalati (PET)

sve vrste plastičnih proizvoda
Međunarodna trgovina sa novom i polovnom opremom.

- Mašinska oprema i stezna tehnologija
- Elektronski / mehanički rezervni delovi
- Pumpe, motori i ekrani
- Ručna i NC kontrola uređaja
- Materijali
Centar za internacionalnu tehnologiju i logistika

Prezentacija alata za mašinsku obradu metala i plastike
Menadžment tehnologije i kvaliteta
Osiguranje u centralnoj Evropi
Servisni centar u Kasselu
Kran kapaciteta do 20.000 kg
Skladištenje rezervnih delova i logistički centar
Centar za obuku
Održavanje i remont alatnih mašina
MEXCARE Center / Lager - Henschelstraße 8 - D-34311 Naumburg (Kassel)
KARIJERA

Kroz svoje aktivnosti stalno smo u potrazi za pouzdanim distributerima širom sveta. U nastavku možete naći pregled naše sadašnje peticije:

 • Lokacija: Nemačka
 • jezici: nemački, engleski, arapski, turski
 • fokus: administracija
 • Lokacija: Evropa
 • jezici: poljski, češki, slovački
 • fokus: trgovina alatnim mašinama, opremom, rezervnim delovima i materijalima
 • Lokacija: Kina
 • fokus: trgovina alatnim mašinama, opremom, rezervnim delovima i materijalima
 • Lokacija: Severna Afrika
 • Regioni: Maroko, Egipat i Tunis
 • fokus: trgovina alatnim mašinama, opremom, rezervnim delovima i materijalima
 • Lokacija: Severna Amerika
 • Regioni: Meksiko, Argentina, Brazil
 • fokus: trgovina alatnim mašinama, opremom, rezervnim delovima i materijalima
KOOPERACIJA

Kao internacionalna trgovačka kuća, uvek smo zainteresovani za proširivanje naših aktivnosti, asortimana proizvoda i saradnju. U nastavku možete naći kratak pregled naše sadašnje peticije:

 • Kupovina
 • kupovina alata za mašinsku obradu metala i plastike
 • kupovina mašinske opreme i delova
 • kupovina materijala (metala, plastike, grafita)
 • kupovina mehaničkih i elektronskih rezervnih delova
 • Oprema
 • Alati (proizvodnja alata nosilaca i klamping tehnologije)
 • Trgovina automatikom i robotima
 • Trgovina sa mehaničkim i elektronskim rezervnim delovima
 • Konsultacije
 • Saradnja u vezi spajanja & akvizicije
 • Saradnja sa privrednim konsultantima
 • Saradnja sa Menadzerom rizika (Asset Risk Manager)
TEHNIČKE USLUGE

Kao servisni i tehnički centar, mi brinemo o našim potencijalnim kupcima širom sveta. Dakle, uvek smo zainteresovani za proširivanje naše mreže i asortimana usluga:

 • Lokacija: Nemačka
 • Servisni tehničar
 • fokus: elektronika
 • SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • mašina tip: obrtna mašina GILDEMEISTER
 • Lokacija: širom sveta
 • Servisni tehničar
 • jezici: engleski, nemački, arapski, kineski, turski
 • fokus: elektronika
 • SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • mašina tip: glodalice, strugovi, eroding mašine