Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Możesz skontaktować się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30 pod następującym numerem:

+49 2263 96863-40

Możesz skontaktować się z MEXCARE pocztą e-mail przez całą dobę:

info@mexcare.de

Więcej opcji kontaktu

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Możesz skontaktować się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30 pod następującym numerem:

+49 2263 96863-40

Możesz skontaktować się z MEXCARE pocztą e-mail przez całą dobę:

info@mexcare.de

Więcej opcji kontaktu

Treść

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. To może być dla. Na przykład są to dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zapisywane automatycznie, jak tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?
Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w następującej deklaracji o ochronie danych.

Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. To może v. a) to adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hosting będzie przetwarzał twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z wydajnością i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy na realizację zamówienia
Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z ochroną danych, zawarliśmy z naszym gospodarzem umowę na przetwarzanie zamówień.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Mexcare GmbH & Co. KG
Henschelstrasse 10
34311 Naumburg
Niemcy

Telefon: +49 2263 96863-40
Email: datenschutz@mexcare.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nieformalne powiadomienie wysyłane do nas e-mailem jest wystarczające. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 litr E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MIEJSCU, ABY SPRZEDAWAĆ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; NINIEJSZE ZASTOSOWANIE MA RÓWNIEŻ PROFILOWANIE W OPARCIU O NINIEJSZE PRZEPISY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, POCHODZI Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE JEŚLI PRZEDMIOTUJESZ, NIE BĘDZIEMY MNIEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI NIE MOŻEMY DOSTARCZYĆ OBOWIĄZKOWYCH POWODÓW OCHRONY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ CHRONIONĄ WŁASNOŚĆ OPOZYCJA W RAMACH ART. 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ DO DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIEGO REKLAMY, MASZ PRAWO DO PRZEGLĄDU W DOWOLNYM CZASIE PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; JEST TO TAKŻE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA, O ile jest ono połączone z taką bezpośrednią reklamą. JEŚLI PRZEDSTAWISZ PRZEDMIOT, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DŁUŻEJ WYKORZYSTYWANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (OBOWIĄZKI ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Podczas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / dzieje się niezgodnie z prawem, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, musisz wyważyć twoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają nad prawami, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – można uzyskać wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym Unia Europejska lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawania reklam w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują uszkodzenia urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. Pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (funkcjonalne pliki cookie, np. Do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. Pliki cookie do mierzenia odbiorców internetowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Zapisane RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

O ile wykorzystywane są pliki cookie firm zewnętrznych lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych i, w razie potrzeby, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła nam. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej witryny – w tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. został zapytany.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego wynikające (nazwa, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. został zapytany.

Dane wysyłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Używamy danych wprowadzonych wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub niezbędnych zmian technicznych, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji użytkownika ustanowionej przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania kolejnych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane gromadzone podczas rejestracji będą przez nas przechowywane, dopóki zarejestrujesz się na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Narzędzia analityczne i reklama

WordPress Stats

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimowy po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu twoich danych w przyszłości, ustawiając plik cookie rezygnacji w przeglądarce, klikając ten link:
https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Witryna jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach tej witryny przed obejrzeniem filmu. Jednak tryb rozszerzonej ochrony danych niekoniecznie wyklucza przesyłanie danych do partnerów YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Natychmiast po uruchomieniu filmu na YouTube na tej stronie nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach tej witryny. Ta informacja może a) służy do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube można uruchomić dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwia znalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) na tej stronie. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

ReCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. W formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas pozostawania użytkownika witryny na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzającym stronę internetową nie zaleca się przeprowadzania analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed agresywnym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de .

eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny (dane użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika opłatą za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub tylko w przypadku wyraźnej zgody na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Transmisja danych przy zawieraniu umowy na usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub tylko w przypadku wyraźnej zgody na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Usługi własne

Obsługa danych wnioskodawcy

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. Pocztą elektroniczną, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza wniosku). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że dane są traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych
Jeśli wyślesz nam podanie, przetwarzamy powiązane dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), O ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-nowy zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne rozpoczęcie umowy) oraz – jeśli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG-new i Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych
Jeśli nie jesteśmy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucić oferty pracy lub wycofać Twojej aplikacji, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przesłanych przez Ciebie danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy do zachowania od nas po zakończeniu procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji są niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów weryfikacji w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie sześciomiesięcznego okresu (np. Z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli istnieją prawne zobowiązania do zatrzymania, aby zapobiec usunięciu.

Włączenie do puli wnioskodawców
Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz mieć możliwość włączenia się do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z wniosku są przekazywane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc pracy.

Wstęp do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przedłożenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem aplikacyjnym. Zainteresowana osoba może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane z puli wnioskodawcy zostaną nieodwołalnie usunięte, pod warunkiem, że nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte najpóźniej dwa lata po wyrażeniu zgody.